Britiske og amerikanske forskere undersøkte 32 masker og sammenliknet dem med symptomer på hjerne— og nervesykdommer. De mener at to hadde Parry-Romberg-syndromet, som får benene i ansiktet til å bryte ned. En hadde ovale øyne, som er forbundet til en form for diabetes. Tre viste tegn til nervøse problemer, skriver BBC News.

Maskene skulle representere den døde personen når vedkommende møtte Osiris i dødsriket. Det er British Museum i London og Metropolitan Museum of Art i New York som sitter på maskene.(Origo)