Det fryktes for at de kan ha blitt smittet av Creuzfeldt-Jakobs sykdom.

Sykdommen regnes som den menneskelige varianten av kugalskap, og forbudet omfatter personer som har oppholdt seg i Storbritannia i over et halvt år fra 1980 til 1996. Forbudet skal i første omgang gjelde til 1. april.

-Restriksjonene berører mindre 1 prosent av blodgiverne, sier direktør Juhani Leikola i blodgivertjenesten i Finland Røde Kors. Leikola sier at det bare er en teoretisk risiko for at finner skal ha blitt smittet av Creuzfeldt-Jakobs i Storbritannia, men at Røde Kors ikke vil ta noen sjanser.NTB