I fjor var det tilsvarende tallet 67 prosent. Den viktigste grunnen til motstanden er at folk tror et NATO-medlemskap vil innebære at finske soldater blir sendt ut for å krige i andre land.

Tilhengerne av NATO begrunner sitt standpunkt med at de ikke tror det finske forsvaret klarer seg alene.