Det er første gang på mer enn ti år at et vesteuropeisk land går inn for å bygge ut et atomkraftverk. Sist gang var da Frankrike vedtok å bygge en ny reaktor i 1991.

Miljøvernere har protestert kraftig mot planene, men regjeringen mener reaktoren er nødvendig for å sikre kraftforsyninger på lang sikt.

Avgjørelsen kan føre til at flere europeiske land følger i finnenes fotspor.

Da vedtaket ble fattet fredag, hadde bare et titall støttespillere og motstandere samlet seg på trappen til nasjonalforsamlingen.

(NTB)