I rundspørringen svarer 26 prosent at de støtter bygging av enda et atomkraftverk, mens 36 prosent sier de til en viss grad støtter forslaget.

16 prosent motsetter seg at kjernekraften bygges ut, og 17 prosent av de spurte er delvis mot et sjette atomkraftverk, viser målingen i avisen Helsingin Sanomat.

For øyeblikket bygges det et femte atomkraftverk i Finland. Samtidig signaliserer landets justisminister Leena Luhtanen at landet bør påskynde byggingen av nok et kjernekraftverk.

1.000 personer ble mellom 10. og 20. april intervjuet i undersøkelsen, som har en feilmargin på 3 prosentpoeng i begge retninger.