Foruten kaos innen kollektivtrafikken stanser store deler av tungtrafikken opp. Søppeltømmingen stanser også opp, og myndighetene har alt oppfordret folk til å kaste minst mulig de neste dagene.

Ved finske havner kommer varene trolig til å hope se opp, selv om jernbaneselskapet VR har lovet å øke kapasiteten i et forsøk på å ta unna noe.

Streiken vil minst pågå i tre dager, da partene først onsdag vil gjøre et nytt forsøk på å komme fram til enighet.