Den kritikk som er rettet mot den internasjonale havarikommisjonens arbeid, og som visenæringsminister Mona Sahlin, sendte ut på høring i fjor høst, har ikke en slik tyngde at en ny utredning er påkrevet, anser de.

Justisminister Johannes Koskinen skriver at den finske regjeringen står fast ved at havarikommisjonens utredning er pålitelig.

-Det er ikke fremført detaljer eller fakta som skulle ha svekket denne oppfatningen, skriver Koskinen.NTB