Ulikheten mellom Finland og de andre landene som tok i bruk den felleseuropeiske myntenheten euro for ett år siden skyldes ikke bare at varer som bensin og alkohol er høyt beskattet i Finland.

Ifølge EU-organet Eurostat er også varer som brød, tobakk, boliger, aviser og bøker dyrere i Finland enn hos de andre landene — uten at det finnes noen god forklaring på hvorfor.

Blant alle EU-landene er det bare Danmark som er dyrere enn Finland, men danskene har som kjent foreløpig ikke innført euro.

(NTB)