• Flere eksplosjoner samtidig.
  • Et mål å ramme flest mulig mennesker.
  • Nøye planlagt.
  • Lammer en storby.

Dette er kanskje de viktigste kjennemerkene for å rette en anklagende pekefinger mot det terrornettverket som har stått bak de mest gruvekkende terroranslagene verden over, de siste fem-ti årene fra angrepene mot USAs ambassader i Kenya og Tanzania, via World Trade Center i New York, Pentagon i Washington DC, det indonesiske ferieparadiset Bali, det britiske generalkonsulatet og en britisk bank i Istanbul til togbombingen i Madrid for et drøyt år siden.

Attentatet i London har vært ventet. Det viktigste spørsmålet var når det ville komme.

Ukjent gruppe

En til nå ukjent gruppe — som identifiserer seg med tilknytning til al Qaida - var raskt ute med å ta på seg ansvaret for attentatet i London.

Offisielt er det ingen britiske myndigheter som umiddelbart «godtar» at «al-Qaidas hemmelige organisasjon i Europa» står bak. Det samme skjedde etter attentatet i Madrid da en annen ukjent gruppering påtok seg ansvaret. Forskjellen denne gang er at gruppen ikke lar seg spore gjennom åpne kilder, slik det var mulig med gjerningsmennene fra Madrid.

Men det er en understrekning av at det er høyst aktive terrorceller i Storbritannia. Det har for så vidt innenriksminister Charles Clarck bekreftet så sent som i februar i år, da han i en høring parlamentet på direkte spørsmål sa at terroraksjoner i Storbritannia hadde blitt avverget, uten at han ville gå i detaljer. Samtidig vurderte han risikoen for nye anslag mot britiske mål som like stor som etter togbombingen i Madrid.

— De som sier at det ikke er noen trussel lever i en drømmeverden uten kontakt med virkeligheten, sa innenriksministeren.

Stor operasjon

Attentatet i London i går var en stor operasjon. Den har tatt lang tid å planlegge, fra valg av mål og tidspunkt til plassering av sprengstoffet.

Det leder til konklusjonen at det nettopp er åpningsdagen for G8-møtet i Skottland som i god tid har vært utpekt som attentatdagen. En dag der noen av verdens viktigste ledere, inkludert USAs president George W. Bush befant seg på britisk jord. De som står bak, har vært klar over at å forsøke et attentat mot Gleneagles ville være fånyttes - med det sikkerhetsoppbudet som finnes der.

Men et stort attentat i London - som i planlegging og gjennomføring har vært større og mer komplisert enn Madrid-attentatet - ville være en like viktig understrekning av at terrornettverkene i Europa er høyst levende og virksomme.

Så kan man bare spekulere over hvor neste anslag kommer.

London-politiet har funnet så mange bomberester - noen hevder at det også er funnet udetonerte bomber - at det antakelig ikke går lang tid før man vil kunne fastslå at det dreier seg om «enkle», hjemmelagete bomber, produsert av deler som kan kjøpes på det åpne marked. Storbritannia har strenge regler for omsetning av eksplosiver og avfyringsmidler, de kan ikke kjøpes på det åpne marked.

Høyst sannsynlig dreier det seg om tidsinnstilte bomber der eksplosjonene er satt i en bestemt rekkefølge og der målene er valgt for å skape størst mulig skade og forvirring. Uten at han/de tar i bruk sofistikerte våpen eller kaprer fly for å sette inn sine ødeleggende anslag.

Terroristenes «bakkemannskap» - de som har foretatt rekognoseringen, valg av tidspunkt og utplasseringen av bombene - er høyst sannsynlig personer som har bodd i Storbritannia i mange år, men lederen/bombemakeren kan ha kommet til Storbritannia i løpet av de siste månedene. Og det er sannsynlig at han/de var på vei ut av Storbritannia i det øyeblikket bombene eksploderte.

Dersom ingen klart står frem og gir opplysninger som sannsynliggjør at de står bak, kan det derfor bli vanskelig med sikkerhet å si hvem som har ansvaret.

Fryktet terrorister

Så sent som i midten av april sa sjefen for Londonpolitiet, Sir Ian Blair, at han fryktet et terroranslag på britisk jord.

I et intervju på britisk fjernsyn tok han til orde for en rekke lovtiltak, blant annet. innføring av offisielle identitetskort som er umulige å forfalske, for å forsvare landet mot terrorismen. Og han sa at landets myndigheter var klar over at al Qaida, eller nettverk med tilknytning til al Qaida, har utpekt Storbritannia som mål.

Understrekningen av dette kom tre måneder senere. At britisk etterretning har ventet et angrep på London de siste fire årene, er et av indisiene på at det antakelig er en al Qaida-tilknyttet organisasjon som står bak det grufulle attentatet i London.

At myndighetene nedgraderte terrortrusselen mot Storbritannia etter valget i mai, er uten tvil et tema som vil bli gjenstand for mange spørsmål de kommende dagene.

Mer i vente

Gruppen som i går påtok seg ansvaret for attentatet, utstedte også konkrete advarsler mot Italia og Danmark, etter at den hadde sagt at aksjonen i London var en hevn mot land som har tropper i Irak, er en antydning om at det er mer i vente, om ikke i morgen, og at Europa vil bli holdt i usikkerhet og spenning.

Fingeravtrykket på anslaget i London er al Qaidas, men gjerningsmennene trenger nødvendigvis ikke ha den samme tilknytning som de som sto bak anslaget mot World Trade Center i september 2001. De kan være «fjernere slektninger» sprunget ut av ideologien til Osama bin Laden. Enkelte eksperter utpekte i går Abu Musab al-Zarqawi, lederen for al Qaida i Irak, som den sterke mannen i det globale terrornettverket.