• President Barack Obama og Demokratene vil stramme inn reglene for bank— og finanssektoren for å hindre nye finanskriser.
  • Reformforslagene er beskrevet som de mest omfattende siden den store økonomiske krisen på 1930-tallet.
  • Det skal etableres et tilsyn med vide fullmakter som skal sørge for at bankene ivaretar forbrukernes interesser.
  • Det legges begrensninger på bankenes mulighet til å handle med såkalte derivater.
  • Reformen omfatter også endringer i reguleringene av den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.
  • Torsdag ble reformen vedtatt i Senatet. Denne versjonen av reformen må forenes med et lignende vedtak i Representantenes hus i desember.