Hippiene, miljøvernerne og vegetarianerne tar i stillhet hevn over det moderne penge— og stressamfunnet, skrev kommentatoren Andrew Oswald i Financial Times denne uken. Han fnøs av finansminister Gordon Browns skryt om en økonomi i stadig vekst.

Finansministeren, hyppig tippet som Storbritannias neste statsminister, påpekte nylig at Storbritannia er inne i sin mest langvarige periode med økonomisk vekst siden 1701.

— Og vi er fast bestemt på å bevare denne utklingen, framholdt Brown.

— Undersøkelser viser at industrilandenes befolkninger ikke er blitt lykkeligere i årenes løp. Rundspørringer blant dagens briter viser at de er rikere, men ikke synes de har det bedre enn sine fattigere foreldre og besteforeldre, svarer Andrew Oswald.

Dette gjelder ikke bare Storbritannia eller andre europeiske land, tilføyer han. I USA er selvmord like utbredt i dag som i år 1900, selv om realinntektene er seksdoblet siden den gang, påpeker Financial Times’ kommentator.