Første runde av forhandlingene, som skal gjøre slutt på 32 års blodig konflikt på Filippinene, skal avsluttes mandag, men blir trolig gjenopptatt i Oslo rundt 21. mai.

— Forhandlingene går framover. Begge parter viser besluttsomhet, vi jobber hardt for å løse alle problemene og er sikre på at vi skal oppnå resultater, sa lederen for Den nasjonale front (DNF), Luis Jalandoni, under en pause søndag.

Regjeringens forhandlingsleder Silvestre Bello bekreftet at partene er kommet godt i gang, men sier at det er langt fram før Filippinene kan legge konflikten bak seg.

I helgen ble det oppnådd enighet om å sette i verk visse tillitsskapende tiltak på begge sider, og partene ble langt på vei enige om å iverksette en avtale fra 1998 om humanitære og folkerettslige spørsmål.

— Det er ingen uenighet om avtalen som sådan, men problemer med hvordan en felles overvåkingskomité skal påse at den blir iverksatt, sa Jalandoni.

NTB

ole.walberg@ntb.no