Dermed valgte den kinesiske nasjonalforsamlingen å gi Wen et hovedansvar for kampen for et mer moderne finanssystem og mot den økende forskjellen mellom fattige og rike i Kina. 16 delegater lot være å stemme i statsministervalget.

Wen, som er 60 år gammel, avløser den høyt respekterte Zhu Rongji, som har bidratt sterkt til gjennomføringen av det som i vest kalles kapitalisme-lignende reformer i Kina. Men disse reformene har ikke vært nok til å forhindre økende sosiale og politiske problemer.

Valget av Wen til statsminister var nok en ventet begivenhet under en parlamentarisk sesjon som hittil har vært fri for større overraskelser. Statsministerskiftet avrunder det første udramatiske generasjonsskifte i kinesisk politikk, siden kommunistene kom til makten i 1949.

Lørdag valgte Folkekongressen Hu Jintao til Kinas nye president, og søndag ble han gjenvalgt som nestleder for den mektige sentrale militærkommisjonen. Dermed er han både statssjef og nummer to i militærapparatet.

(NTB)