Tidligere statsminister Mahendra Chaudhry, som ble styrtet i et rasemotivert kupp i fjor og som befinner seg i Australia, hilste kjennelsen velkommen og sa at han dermed fortsatt er landets lovlige leder.

Retten fastslo at grunnloven fra 1997, som gir alle landets innbyggere like rettigheter uansett etnisk bakgrunn, fortsatt er landets gyldige grunnlov.

I hovedstaden Suva sa den midlertidige statsministeren Laisenia Qarase at regjeringen vil studere rettens kjennelse om at hans styre er ulovlig. Han antydet at landet kan gå tilbake til å bli en rettsstat, og sa at veien framover vil bli bestemt på et møte neste uke.

Chaudhry, som i likhet med 44 prosent av øystatens befolkning er av indisk opprinnelse, ble styrtet av en nasjonalistisk gruppe under ledelse av George Speight i fjor. Speight ble senere arrestert av de militære, som tok makten midlertidig.

NTB