79 år gamle Raul Castro er valgt til ny førstesekretær i det cubanske kommunistpartiet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Fidel går av

Mens Fidel Castro går av etter 50 år som det cubanske kommunistpartiets førstesekretær, vedtar partiet markedsreformer for å berge systemet fra sammenbrudd.

Tirsdag meldte Castro selv på internett at han ikke stilte til gjenvalg som leder for partiet på landsmøtet som har vært holdt de siste dagene i Havana.

Dermed banes veien for at broren Raúl tirsdag også formelt blir valgt til partileder, slik han i praksis har vært siden Fidel ble syk for snart fem år siden.

Samtidig har partiet vedtatt rundt 300 små og store reformer som har som mål å hindre at den kommunistiske planøkonomien bryter sammen.

Reformene er de mest drastiske endringene i den sovjetinspirerte økonomien på mange tiår og innebærer at en rekke innslag av markedsøkonomi introduseres i det etter hvert stivnede systemet.

Reformene var ventet siden noen av dem allerede er på plass, blant dem muligheten for å starte egen bedrift og utleie av statlig jord til private bønder.

Mange mister jobben

Tiltakene som nå kommer, inkluderer blant annet at en million statsansatte mister jobben i de neste årene, og at en rekke subsidier kuttes.

Det oppmuntres også til mer privat initiativ og til en økning i utenlandske investeringer. Statsbedrifter får mer selvstyre, og statlige utgifter skal reduseres.

Et av de mer symboltunge tiltakene i Raúl Castros plan er at den månedlige matrasjonen som alle har fått kjøpe billig i alle år, nå skal behovsprøves og fases ut for dem som ikke trenger den.

I sin tale til landsmøtet lørdag sa Castro at rasjonen er blitt en uutholdelig byrde for staten, som gjør det den kan for å redusere utgiftene og få budsjettet i balanse.

Landbruk i krise

Cuba har store utgifter til import av matvarer, men håper å øke sin egen matproduksjon ved å desentralisere landbruket og øke rollen som private jordbrukere spiller.

Landbruket har inntil nylig vært det eneste området i økonomien, bortsett fra drosjenæringen, der det i mange år var et innslag av privat drift.

Tidlig på 90-tallet ble det innført en prøveordning med private markeder for landbruksprodukter i byene etter at Cuba ble rammet av dyp krise da den viktigste handelspartneren Sovjetunionen brøt sammen.

Men noen år senere ble ordningen opphevet fordi Fidel mente at noen beriket seg for mye på ordningen.

Egen bolig

En annen reform som innføres nå, blir at cubanere for første gang på mange år skal få lov til å selge og kjøpe bolig. I dag kan boliger eies privat, men de kan ikke selges, bare byttes, selv om det ofte foregår ulovlig betaling under bordet.

Selv om Castro ønsker å lette på statens grep om økonomien, betyr ikke de nye reformene at grepet ikke er der. Fortsatt skal økonomien planlegges sentralt, og fortsatt skal de viktigste produksjonsmidlene forbli på statens hender.

Fidel selv ga i en spalte i partiavisa Granma sin støtte til reformene.

«En ny generasjon er nå kallet til å korrigere og endre alt som må rettes på, og fortsette å vise at sosialismen er kunsten å gjøre det umulige mulig,» skrev han.

Ny ledelse

Cubanere flest har vært mest opptatt av spørsmålet om nytt lederskap.

Lørdag antydet Raúl at regjeringen vurderte å innføre begrensninger på hvor lenge ledere, inkludert ham selv, skulle få sitte. Han sa det kunne passe med maksimum to femårsperioder.

Fidel selv styrte Cuba i 49 år fra revolusjonen i 1959 til han gikk av som president i 2008, med broren Raúl som forsvarsminister.

En lang rekke andre toppledere er både 70 og 80 år gamle og har vært med siden revolusjonens dager.