John Lindebotten

— Min far er blitt tatt inn til forhør, fått klemmer rundt hodet, og er blitt påført elektriske sjokk. Nå har han problemer med å snakke.

— Da min søster satt fengslet fikk hun 3 til 6 kg tunge steiner festet til brystvortene. Hun er også blitt voldtatt av kinesisk politi og deretter sendt rundt i fengselet til andre kriminelle slik at de kunne forsyne seg. Dette har skjedd fordi hun har hjulpet meg, forteller Faruk.

Det handler om uighurene. Et folkeslag som er beslektet med tyrkerne og har islam som sin religion. Inntil kommunistene overtok Kina etter annen verdenskrig levde uighurene i relativ velstand og med en høy grad av selvstendighet i et område som i dag ligger i det nordvestlige Kina.

Prisvinneren i fengsel

De siste tiårene har stadig flere kinesere flyttet til uighurenes land, som har fått navnet Xinjiang (nye grenser). Uighurene blir undertrykket både når det gjelder økonomi, språk og religion. I år tildeles Raftoprisen til 58 år gamle Rebiya Kadeer for hennes kamp mot kinesisk undertrykkelse. Prisen deles ut 7. november i Bergen, men prisvinneren selv sitter fengslet i sin hjemprovins.

Faruk er i 30-årene. Ansiktstrekkene skiller ham tydelig fra «vanlige» kinesere. Mot slutten av 2000 kom han til Norge, etter en flukt med masse viderverdigheter via bl.a. Kasakhstan og Russland. Nå er han én av ca. 180 uighurer som har funnet tilflukt i Norge. Hjemme i Xinjiang, i det nordvestlige Kina, har han kone, datter, far, mor og flere søsken som han ikke vet om han noensinne får se igjen.

Abort like før fødselen

— Jeg har fått politisk asyl. Det gjorde uendelig godt å bli trodd av norske myndigheter, sier Faruk, som må ha hjelp av tolk for å gjøre seg forstått. Han har forsøkt å komme i arbeid og har også deltatt på norskopplæring, men merkene han bærer på etter å ha vært «behandlet» av kineserne hjemme i Xinjiang har gjort alt svært vanskelig for ham.

— For 10 år siden organiserte vi en motstandsgruppe der vi forsøkte å gjøre folk i byen vår litt mer bevisste på hvordan vi kunne motarbeide undertrykkelsen fra kineserne. Noe av det som opprørte oss mest, var at mange kvinner fra uighurfolket ble tvunget til å ta abort helt inntil tiden for fødselen. Jeg husker en kvinne som var innkalt. Hun gjemte seg under en gravstein i tre døgn. Da hun fødte, var det jeg som måtte gnage over navlestrengen. Men barnet var dødfødt, og moren døde selv kort tid etter. Hun forblødde, ingen sykehus ville ta imot henne.

Forfølges av torturen

— Vi i motstandsgruppen ønsket at folk skulle våkne og ta til motmæle, men vi planla aldri noen voldelig eller væpnet motstand. Tvert om ønsket vi å komme i dialog med de kinesiske undertrykkerne. Likevel ble jeg og flere av de andre tatt og kastet i fengsel. Der ble vi utsatt for tortur, forteller Faruk.

Den siste tiden har opplevelsene i fengselet og torturen begynt å komme tilbake som klare bilder for hans indre. Det er bl.a. dette som gjør det vanskelig å føre et tilnærmet normalt liv som politisk asylant i Norge.

— Jeg måtte tilbringe dagevis i et basseng med kaldt vann. Andre ganger ble armene spent ut og hodet presset bakover. Så falt det vanndråper mot pannen slik at hver dråpe til slutt kjentes som et hammerslag. Torturistene slo også et skarpt jernstykke inn i låret mitt for å få meg til å snakke. Smertene var så voldsomme at jeg besvimte, og jeg hadde ingen kontroll lenger verken på urin eller avføring.

Avlyttet og jaget

— Hvordan slapp du unna?

— Ved hjelp av penger til fengselsledelsen. Jeg stammer fra en velstående familie som i flere generasjoner har drevet handel med silke mellom Kina og India og Pakistan. Mot betaling lykkes det meg også til slutt å komme over grensen til Kasakhstan og etter hvert videre til Norge. Men de kinesiske myndighetene har ikke oppgitt å få tak i meg. For fem år siden tok de beslag i 3,6 millioner yuaen (ca. 3,6 millioner kroner) fra min fars formue. Og de krever 40.000 yuaen pr. år fra min familie for, som de sier, å dekke utgiftene de har ved å lete etter meg. Men de vet at jeg er i Norge. Når jeg forsøker å ringe hjem til mine foreldre, oppfatter jeg tydelige lyder som viser at jeg blir avlyttet. For kort tid siden fikk jeg en telefon med beskjed om at to mann var sendt av gårde med det oppdrag å ta meg av dage, sier Faruk.

<b>JAGET:</b> Kineserne hjemme i Xinjiang trakasserer familien min, og de har truet med å ta meg av dage, sier Faruk, som tilhører det undertrykte uighurfolket. Faruk har fått politisk asyl i Norge. KNUT STRAND (foto)