Myndighetene ville sette et eksempel og lot både lokal og internasjonal presse, samt publikum få overvære henrettel-sene på to forskjellige steder i byen.

Gjengen har fått tilnavnet «De svarte gribbene», og var dømt for å ha voldtatt minst ti kvinner, samt for utpressing.

Iranske domstoler kan idømme dødsstraff for drap, væpnet ran, voldtekt, blasfemi og narkotikasmugling. Ifølge Am-nesty International ble minst 139 mennesker henrettet i fjor. To av disse ble steinet til døde, mens en tredje ble hals-hogd. Det virkelige tallet på henrettelser kan være mye høyere, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

(NTB)