Så langt er 40.000 dyr destruert i et forsøk på å hindre at sykdommen sprer seg.

I Belgia er det foreløpige resultatet av tester for munn— og klovsyke på en grisefarm negativt, opplyser belgiske myndigheter. Også i Frankrike viser de første prøvene seg å være negative etter mistanker om et første tilfelle av munn- og klovsyke også der.

Belgia har lagt ned forbud mot all transport av husdyr på grunn av mistanke om utbrudd av den svært smittsomme sykdommen i Diksmuide vest i Flandern, og Frankrike innførte lørdag formiddag forbud mot import av dyr fra Belgia eller som er fraktet via Belgia.

Belgiske landbruksmyndigheter opplyser at fem prøver som er tatt så langt er negative, men en endelig bekreftelse vil ikke foreligge før tirsdag.

Myndighetene har opprettet en 20 kilometer bred buffersone rundt gården, der bare Landbruksdepartementets inspektører og veterinærer får adgang.

NTB-AFP-REUTERS