Ifølge foreløpige tall stemte flere enn 98 prosent ja til at Musharraf kan sitte som president de neste fem årene. Godt over 50 prosent av velgerne skal ha deltatt i folkeavstemningen i Pakistan tirsdag, langt flere enn ventet, ifølge den offisielle valgkommisjonen.

Et frammøte på over 50 prosent er uvanlig i Pakistan, der bare 36 prosent avla stemme ved valget i 1997.

— En farse

Opposisjonen som boikottet avstemningen, hevdet imidlertid at bare 5 prosent av velgerne møtte fram for å si ja eller nei til om Musharraf skal inneha presidentvervet fem år til. Den uavhengige pakistansk menneskerettighetsorganisasjonen, Human Rights Commission of Pakistan, HRCP, sier valget er en farse.

— Spørsmålet om oppmøte er fullstendig irrelevant fordi alle vet at stemmeurnene har blitt fylt med ekstra stemmer, sier lederen av HRCP, I.A. Rehman.

Organisasjonen hevder valgfunksjonærer skal ha blitt tvunget til å fylle opp urnene med ekstra ja-stemmer. Musharraf-tilhengere skal også ha blitt oppfordret til å stemme flere ganger. Det var ikke utarbeidet manntallslister før avstemningen.

Journalister fra nyhetsbyrået Reuters var vitne til at flere offentlig ansatte ble presset til å stemme, og at stemmeurner ved ett tilfelle ble fylt opp av tjenestemenn.

Boikott

Flere store partier boikottet avstemningen, fordi de mener Musharraf ikke har rett til å være president fordi han kom til makten ved et kupp i 1999.

De ville verken svare ja eller nei på spørsmålet om Musharraf skal få beholde presidentmakten i fem år framover.

— Valgdeltakelsen har vært dårlig, de fleste stemmelokalene var folketomme, sa Nazir Doki som er talsmann for tidligere statsminister Benazir Bhuttos Pakistans Folkeparti (PPP).

— Folk har fulgt opposisjonens anbefaling om å holde seg hjemme, tilføyde han.

— Etter det lave frammøte, bør Musharraf straks gå av og overlate makten til Høyesterett, slik at en demokratisk regjering kan bli innsatt, sa generalsekretær i PPP, Raza Rabbani.

Men regjeringen tilbakeviser anklagene om valgfusk, og hevder opposisjonen på forhånd hadde bestemt seg for at fremmøtet kom til å bli lavt.

- Folkets dom

–Folket har avsagt sin dom. Dersom den ikke blir akseptert av de politiske kreftene, så fornekter de demokratiet, sa informasjonsminister Nisar Memom på pakistansk TV.

Det skal etter planen holdes valg i forbindelse med gjeninnføring av sivilt styre i oktober i år.

USA har ikke kritisert valget, men generalsekretæren i Samveldet, Don McKinnon, sier de overvåker valget.

— Samveldet vil uttrykke bekymring dersom valget blir brukt til å befeste en udemokratisk regjering.

— Vi ønsker å se at Pakistan vender tilbake til et konstitusjonelt styresett, sier McKinnon i en uttalelse.

Pakistan ble suspendert fra Samveldet etter Musharrafs kupp i oktober 1999.

VANT: General Pervez Musharraf vant folkeavstemningen i Pakistan om å fortsette som president i fem år til, men han anklages for massiv valgfusk. Her viser Musharraf tommelen med blekkmerket etter å ha stemt i Rawalpindi tirsdag. Merket skal sikre at ingen stemmer mer enn en gang.
FOTO: SCANPIX