Samtidig kom opptellingen av stemmer etter helgens folkeavstemning i gang, og alt tydet på at østtimoreserne har sagt klart ja til uavhengighet av Indonesia. Militsgrupper som ønsker at Øst-Timor fortsatt skal tilhøre Indonesia skjøt i dag mot tilhengere av uavhengighet, og drepte minst fem av dem. Fra før av har en FN-medarbeider mistet livet og en annen er såret i voldshandlinger i Øst-Timor, sier FN-tjenestemenn.

— Alle observatører ser ut til å være enige om at tilhengerne av selvstendighet har vunnet, sa en FN-tjenestemann i dag. Resultatet av folkeavstemningen, der frammøtet lå så høyt som på 99 prosent av de registrerte velgerne, vil trolig foreligge senest om en uke.

NTB-DPA