Forskningsstiftelsen Crime and Society Foundation har studert den sosiale bakgrunnen til 13.140 britiske drapsofre i perioden fra 1981 til 2000. Professor Danny Dorling mener ifølge BBC at det er klar sammenheng mellom drapstallene og massearbeidsløsheten.

Mangelen på muligheter i arbeidslivet og en følelse av håpløshet «avlet fram frykt, vold og drap», sier professor Dorling ifølge BBC. Risikoen for å bli drapsoffer økte spesielt blant unge menn i arbeidsfør alder.

Samtidig falt faktisk risikotallet for alle andre grupper, deriblant for kvinnene. For 20-årsperioden som helhet lå drapstallet i Storbritannia på 12,6 per million innbyggere, het det på den britiske rikskringkastingens nettsider mandag.

For mennenes vedkommende steg tallet i den samme perioden til 17 per million for mennenes vedkommende, mens det falt til 9 per million for kvinnene. Ved siden av sosial nød var større utbredelse av fattigdom en årsak til de høye drapstallene, mener Dorling.