Diplomater fra Australia, Norge og Indonesia satt fredag kveld i Genève og diskuterte en mulig kompromissløsning fra FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. Møtet endte uten løsning, fordi det ikke var noen bevegelse i hovedspørsmålet: Hvor flyktningene skal settes i land.

-Dialogen fortsetter, men det gjenstår mye hardt arbeid, sier Utenriksdepartementets pressetalsmann Karsten Klepsvik til NTB.

ýNå skal forhandlerne konsultere sine hovedsteder. Vi må nok regne med å jobbe gjennom helga med denne saken, sier Klepsvik. Det eneste Australias utenriksminister Alexander Downer ville si fredag ettermiddag, var at forhandlingene med Norge gikk bra, og at de kom til å fortsette.

Først til Christmas Island

Skissen som UNCHR la fram fredag, bygger på at Norge og New Zealand skal vurdere å ta imot noen av flyktningene, etter at Australia først har sluppet dem i land på Christmas Island.

-Første skritt er midlertidig ilandsetting, slik at de viktigste humanitære behovene kan bli dekket, sa assisterende høykommissær Søren Jessen Petersen i Genève.

Flere av elementene i skissen er trolig akseptable for Norge. Utenriksminister Thorbjørn Jagland sa fredag at Norge vil bidra til å få løst konflikten, dersom det kommer en henvendelse fra Genève. Betingelsen er imidlertid at Australia erkjenner sitt ansvar og lar flyktningene få gå i land på Christmas Island.

Howard står på sitt

Men statsminister John Howard sto på sitt. Statsministeren sa til australsk radio at han ikke tror på noen løsning "innen 24 timer", og fortsatte hardnakket å nekte flyktningene å komme i land på Christmas Island.

Ordren til "Tampa" om å forlate australsk farvann står ved lag, sa han, men han nektet å kommentere mediespekulasjoner om at krigsskipet som var på vei ville tvinge Tampa ut i internasjonalt farvann med makt.

Sultne og tørste

Flyktningene om bord på "Tampa" er sultne og tørste, men nekter å gi opp drømmen om nå fram til Australia, sa Norges ambassadør Ove Thorsheim fredag. ýDet er lite vann og begrenset med mat, sa Thorsheim til journalister på Christmas Island, etter å ha tilbrakt nesten seks timer om bord i det norske lasteskipet.

At heller ikke de sanitære forholdene om bord er tilfredsstillende, får likevel ikke flyktningene til å gi opp drømmen om å nå fram til Australia.

-De sa at de ikke ville reise noe annet sted enn Australia, sa Thorsheim, som fikk med seg et brev fra flyktningene til Australias statsminister John Howard.

Ifølge NRK innholdet brevet asylsøknader fra flyktningene om bord.

En australsk domstol forkynte fredag et midlertidig forbud mot å taue "Tampa" ut av australsk territorialfarvann. Forbudet, som skulle stå ved lag til lørdag morgen klokken 0615 norsk tid, ble nedlagt etter at en borgerrettsorganisasjon hadde bedt domstolen vurdere lovligheten av en uttauing.

Ikke til Øst-Timor

Australia har gått fra forslaget om å sende flyktningene på "Tampa" til Øst-Timor, sa en FN-talsmann fredag.

-Den australske regjering har utelukket Øst-Timor som en mulighet, sa en talsmann for FN-administrasjonen på øya, som hadde mottatt en australsk forespørsel om hvorvidt det var mulig å ta flyktningene i land og behandle asylsøknadene deres der. Medisinske fagfolk fra organisasjonen Leger uten grenser (MSF) besøkte fredag flyktningene om bord på "Tampa". MSFs talskvinne Nicolette Jackson var svært bekymret for flyktningene.

"Tampa"-saken begynte sist søndag, da skipet plukket opp mer enn 433 flyktninger og et mannskap på seks fra et synkende indonesisk fartøy i internasjonalt farvann. Onsdag gikk skipet inn i australsk farvann ved Christmas Island, i strid med australske ordrer.