EUs irske formannskap påberoper seg fremgang i den langvarige dragkampen om hvordan EUs grunnlov skal se ut. Mest iøynefallende er at striden om hvorvidt den kristne gud skal inkluderes i tekstens verdigrunnlag synes avgjort – og da i gudens disfavør.

Stemmerettssaken

Men de tyngste av de uløste sakene — stemmereglene i Rådet, fordelingen av seter i Kommisjonen og Europaparlamentet - blir overlatt stats- og regjeringssjefene. I stemmerettssaken ser det ut til å ende med at et kvalifisert flertall i Rådet i fremtiden skal utgjøres av 55 prosent av statene, som også må representere 65 prosent av borgerne.

Det er ment å være et kompromiss mellom de store, folkerike statenes behov for mer innflytelse i et EU som tallmessig domineres av små land, og de små og mellomstores behov for å kunne blokkere de store når det trengs.

Utenriksministermøtet i Luxembourg denne uken – det siste høynivåmøtet før toppmøtet torsdag og fredag – brakte mest proklamasjoner om hvor viktig det er at grunnloven nå kommer i havn.

— Vi vet alle hva som står på spill. EU trenger en suksess, sa Tysklands Joschka Fischer. En rekke av hans kolleger uttrykte seg i liknende vendinger.

EU-kritiske

Skuffelsen over at bare 45,5 prosent av EUs velgere gadd å delta i valget til Europaparlamentet sist helg skaper en uggen stemning i Brussel. Det ble ikke bedre av at EU-kritiske partier gjorde gode valg i en rekke land. Ifølge den britiske avisen The Times, selv EU-kritisk, vil rundt 120 av 732 representanter i det nye Europaparlamentet i ulik grad være EU-kritisk.

Rundt 50 vil tilhøre dedikert EU-kritiske partier og valglister, resten vil holde til i andre grupper. De 120, hvis anslaget er rett, vil bestå av alt fra rene EU-motstandere til folk som er kritiske til forskjellige sentrale sider ved Unionens utvikling. De fleste vil ligge langt ute på høyresiden, men noen få -særlig nordiske representanter - har tilholdssted til venstre i det politiske landskapet.

Toppmøtets andre hovedoppgave er å nominere ny president for EU-kommisjonen. Her virker det så usikkert hvem som kan samle et stort flertall, at noen tror saken blir utsatt.