PER NYHOLM Roma

Italienerne tar avskjed med lire som ble innført på 1800-tallet som symbol på det nye, samlede Italia. Både lire og kongedømmet skulle komme til å skuffe mange. Kongedømmet brøt sammen i 1946, og det er de færreste som savner det i dag. Nå avskaffes også lire, som ble oppkalt etter det latinske libra eller pund.

Grekerne avskriver drakme som ble satt i omløp for nesten tre tusen å siden. I lange tider var den gangbar mynt fra Sentral-Asia, i Sør-Europa og Nord-Afrika og til den iberiske halvøya.

Populær julegave

Det ble satset sterkt på liren i 1865 da den fungerte både som regningsenhet og sølvmynt i den nydannede staten. Tidligere hadde den vært brukt blant annet i kongedømmet Sardinia, og også i hertugdømmene Modena og Parma. Kirkestaten preget også sin egen pontifikale lire. Etter kriger, spekulasjoner og dårlig økonomisk styring, falt tilliten til lire og denne ble en av de minst ansette valutaer i Europa.

En paradoksal konsekvens av dette var at landets eksport blomstret opp, og det i så stor grad at Italia etter andre verdenskrig kunne forvandles til en velferdsstat og bli tatt opp i blant de rike G7-landene. På tross av dette fortsatte velstående italienere å plassere formuene sine i utenlandske valutaer i flere generasjoner, og særlig i sveitsiske franc og tyske mark, mens Italia var oversvømt av skitne og stinkende pengesedler.

I de siste årene har kursen for lire holdt seg stabil — omkring 25 000 for 25 mark eller ca. 100 norske kroner. Da var imidlertid italienernes respekt for den hjemlige valutaen for lengst avløst av forakt eller direkte hat.

Meningsmålingene viser at over åtti prosent av italienerne gleder seg til å gå over til euro den første januar. En av årets mest populære julegaver var små plastkonvolutter som inneholdt 12,91 euro i glinsende, nyslåtte mynter (verdi: 25 000 lire).

Fra Alexander den Store

President Carlo Azeglio Ciampi har kjempet utrettelig for europeisk enhet og er tidligere høyt respektert nasjonalbankdirektør. Det var han som omsider fikk stanset lirens karuselltur, og han ser ikke innføringen av euro bare som «en teknisk forandring», men som «et ugjenkallelig skritt» i retning av Europas politiske samling. Spilleglade kan glede seg, melder dagsavisen Corriere della Sera: Casinoet i Venezia er nå innstilt på å motta 50 eurosedler, en innsparing på 3,2 prosent i forhold til den klassiske innsatsen på 100 000 lire.

Heller ikke grekerne er påtagelig påvirket av drakmens forvandling fra aktiv valuta til numismatisk antikvitet. En etterlevning fra fortiden er den uansett. Når norske soldater sendes til Afghanistan, vil de kunne kjøpe drakmer som kom til Sentral-Asia med Alexander den Store for 2300 år siden i basarene i Kabul og Kandahar

Oldtidens drakmer og ikke minst lokalt fremstillede kopier dukker stadig vekk opp ved Hindu Kush, som Alexander forsøkte å legge under sitt makedonske imperium. Det sies at det fortsatt finnes folkegrupper ved Oxus-floden som snakker et språk som ligner på gammelgresk og som har ansiktstrekk som hevdes å være mer europeiske enn asiatiske. Det antas at de er etterkommere av Alexander den Stores soldater som ble værende igjen i Sentral-Asia, og som giftet seg med lokale kvinner da den store kongen startet vandringen mot hjemlige trakter på Balkan. Drakmen nådde også Alexandria i Egypt. Via greske, fønikiske og romerske handelsstasjoner kom den også til Herkulessøyene, der Middelhavet møter Atlanteren.

Militær beskyttelse

Drakmen forsvant under det romerske, og senere det tyrkiske herredømmet. Den gjenoppstod først i begynnelsen av 1800-tallet med opprettelsen av kongeriket Hellas - akkurat som i Italia for å skaffe en historisk legitimitet. Den første drachma skal ha blitt preget på øya Egina utenfor Athen på 500-tallet før Kristus. Den var en sølvmynt, hvor billedsiden viste en skilpadde, symbolet på det solide, og dessuten et dyr som akkurat som grekerne klarte seg godt både til lands og til vanns.

Etter at Hellas ble tatt opp i EU i 1980, er ikke unionen bare en gruppe av katolske og protestantiske land - den rommer også én ortodoks nasjon. Dette fremgår av de nye euro-sedlene, som i tillegg til de latinske bokstavene for euro, bærer betegnelsen eyro, den greske euro. Kosovo og Vatikanet går over til euro.

I Kosovo skjer dette i forlengelsen av at man i den krigsherjede provinsen har brukt tyske mark siden oppløsningen i 1999 av det serbiske herredømmet. I Vatikanet skjer endringen som følge av sin myntunion med Italia. Millioner av euroer har ankommet Pristina under militær beskyttelse, og disse vil komme i omløp fra 1. januar. Det sies at det vil bli et problem å finne ut hvor mange euroer det blir bruk for.

Nye forsyninger vil bli fløyet inn fra Tyskland og Østerrike, dersom nødvendig. Også Vatikanet med 800 faste innbyggere går over til den nye valutaen, men de har foreløpig ingen planer om å lage sin egen mynt.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende