Mens det i 2001 ble tatt noe over 2.200 utlendinger som forsøkte å ta seg ulovlig over grensen til Danmark fra Tyskland, ligger tallet for i år på rundt 1.500, opplyser grensepolitiet i Padborg og Tønder til Danmarks Radio. Nedgangen samsvarer med den øvrige tilbakegangen i antall asylsøkere til Danmark.

Den faste grensekontrollen mellom Danmark og Tyskland stoppet i mars i fjor.

(NTB)