5782 mennesker omkom under jordskjelvet, ikke 6234 som tidligere opplyst, heter det i en kunngjøring fra sosialdepartementet i Jakarta.

Tallet på skadde et skjelvet, som ble målt til 6,3 på Richters skala, blir samtidig nedjustert fra 46.000 til drøyt 36.000.

Indonesiske myndigheter anslår at 217.000 hus ble rasert eller sterkt ødelagt under jordskjelvet, og at 340.000 mennesker har måtte flykte fra sine hjem som følge av ødeleggelsene.

STRINGER/INDONESIA