30.000 ulike kjemiske stoffer vil bli omfattet av reglene, som etter planen skal tre i kraft i 2007. Det opprinnelige forslaget, lagt frem av EU-kommisjonen, møtte kraftig motstand fra europeisk industri, og de siste månedene har et utall lobbyister vært i sving for å få moderert reglene.

Kommisjonens mål var å verne borgerne mot skadelige stoffer, og å finne ut hva slags helse— og miljøeffekter de ulike forbindelsene har. Hittil har stoffer som ble sendt ut på markedet før 1981 ikke vært underlagt krav om grundig testing, og det finnes derfor tusenvis av produkter som ingen vet sikkert hvordan virker på miljø og mennesker.

WWF: - Tragisk

Kompromisset fra Europaparlamentet i går betyr at det kun er de kjemikaliene som blir produsert i store mengder, over 100 tonn i året, som må underkastes de strengeste undersøkelsene. Stoffer som blir laget i mindre kvanta slipper lettere igjennom, så sant det ikke er spesiell mistanke om at de er farlige. Det store flertallet - ca 20.000 av totalt 30.000 forbindelser - ligger her.

— Det er veldig betenkelig at vi ikke har fått et helhetlig regelverk for alle stoff. Problemet er jo at vi ikke vet hva som er farlig og hva som ikke er det, sier Gunnar Grini, rådgiver i Bellona.

-- Tragisk, mener EU-rådgiver Rasmus Reinvang i World Wildlife Fund (WWF).

— Vi får ikke den kunnskapen vi trenger. Det er store sjanser for at farlige stoffer ikke blir stoppet, sier Reinvang.

- Bedre enn fryktet

Ett av poengene med Reach-regelverket («registrering, evaluering og autorisering av kjemikalier») er at industrien skal få ansvaret for å bevise at deres produkter ikke er miljøskadelige.

Gårsdagens avstemning i Europaparlamentet endte med at bedriftene blir pålagt å bruke mindre farlige alternativer der slikt finnes, etter at de liberale og de grønne fant sammen på dette punktet.

— Slik sett gikk det bedre enn vi hadde fryktet for et par dager siden. Det så ut til at denne også kunne ryke ut, sier Reinvang.

Industrien har kjempet hardt for å få moderert kommisjonens forslag, og Prosessindustriens Landsforening (PIL) var i går passe fornøyd med resultatet i EU-parlamentet.

-- Dette vil bli veldig kostbart, og vi mener derfor at vi må konsentrere oss om det viktigste. I kravene bør det skilles mellom stoff vi ikke har indikasjoner på at er farlige og stoff der det finnes slike indikasjoner, sier miljø-direktør Trygve Østmo i PIL.

Tyskland ber om tid

De første reaksjonene fra EU-kommisjonen på gårsdagens resultat i Strasbourg var positive. Det er nå EUs regjeringer, gjennom Ministerrådet, sin tur til å si hva de synes. Tysklands nye regjering har bedt om at behandlingen blir utsatt, offisielt fordi den trenger tid til å sette seg inn i saken. Det er samtidig ventet at den nye konservative kansleren, Angela Merkel, vil velge en mer industrivennlig linje enn sin forgjenger. Tyskland har Europas klart største kjemiske industri.

EU-kommisjonen sa i går likevel at de håper å få saken igjennom i Minsterrådet i løpet av året.

Krever minister-innsats

Reach-reglene vil også gjelde for Norge, gjennom EØS-avtalen, og miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har truet med veto dersom Reach skulle ende med at norske forbrukere får svekket beskyttelse i forhold til dagens norske regler.

WWF mener den nye regjeringen nå må sette alle kluter til for å påvirke prosessen i innspurten.

— Det er ennå ikke for sent å påvirke. Regjeringen må engasjere seg på høyt nivå; ikke bare miljøvernministeren, men også næringsministeren, helseministeren og statsministeren. Nå kan de vise at de faktisk vil drive aktiv europapolitikk også når det ikke handler om olje, gass eller fisk, sier Rasmus Reinvang.