Miltbrann-bakteriene brer seg nå fra den amerikanske østkysten til landets sentrum og øker frykten for at de biologiske terrorangrepene er på vei inn i nye og mer omfattende runder.

Andre metoder

Samtidig er det frykt for at anthrax-sporene, som utløser miltbrann, ikke bare gjemmer seg i enkelte brev, men at det nå anvendes andre effektive metoder ved fordelingen av de dødelige bakteriene.

Det er ikke funnet noe tegn på at den 61 år gamle Kathy Nguyen kom i kontakt med et forurenset brev før hun sist torsdag ble rammet av den inhalerte formen for miltbrann, som drepte henne i løpet av fem dager.

Myndighetene fastslår at angrepene med miltbrann utvides, og at avanserte vitenskapsmenn står bak den nye bioterroren, som i løpet av oktober drepte fire.

Funnet sporer

Advarslene ble understreket da næringsmiddeltilsynet torsdag opplyste at det er funnet anthrax-sporer i fire postsorteringer ved avdelinger omkring Washington. Bakteriene kunne ikke umiddelbart settes i forbindelse med hovedstadens sentrale postsortering, der andre er blitt smittet.

Det ble samtidig funnet spor av miltbrann i Indianapolis og i Kansas City. Minst en postsekk på ambassaden i Vilnius, Litauen var også infisert. Det er tidligere funnet miltbrann i utenriksdepartementets postsortering.

Kan bli resistente

Over 10.000 mennesker har vært under forebyggende behandling med Cipro og annen antibiotika bare i Washington.

Flere leger ser denne behandling som en større fare enn de biologiske terrorangrepene, som ut over dødsofrene har smittet seks med inhalert miltbrann og seks med den mildere hud-varianten.

Legene fremhever at den opp til 60 dager lange behandling risikerer å gjøre pasientene resistente overfor Cipro og annen antibiotika. Ved en senere infeksjon kan behandling med Cipro derfor svekkes eller i verste fall være virkningsløs.

(Jyllands-Posten/Bergens Tidende)