Retten sier i dommen at måten drapet er utført på, kan sammenliknes med en ren henrettelse. Dertil kommer at Rahmi Sahindal var nært beslektet med sitt offer, og at drapet skjedde for øynene på Fadimes mor og to søstre, den yngste bare 13 år gammel.

På denne bakgrunn kan tiltalte bare dømmes til fengsel på livstid, skriver retten i domsslutningen.

Skammen

Fadime-saken har vært en av de mest omtalte i svensk rettshistorie. Men debatten om såkalte æresdrap vil ikke bli avsluttet, den vil leve videre.

-Fadime var bare toppen av isfjellet, sier integrasjonsminister Mona Sahlin.

Rahmi Sahindal hadde tilstått drapet. Det var skammen som tvang ham til å gjøre det, har han sagt.

Mona Sahlin tror dommen kan få betydning for synet på æresdrap i framtiden.

-Det er viktig at domstolen slår fast at kultur aldri kan være en unnskyldning for vold, sa Sahlin dagen før dommen falt.

Den svenske regjeringen har tidligere innrømmet å ha tatt for lett på forbrytelser som kan settes i sammenheng med æresbegrepet hos innvandrere. I dag tror Mona Sahlin at Fadime er blitt et symbol, både for innvandrerkvinners håp om et eget liv, men også for samfunnets svik.

Endret holdning

-Ingen kan i dag si annet enn at dette er et problem i vårt land. Jeg våger påstå at svenske myndigheters holdning virkelig har endret seg på denne korte tiden, sier Sahlin.

Debatten har ført til at regjeringen har bevilget penger til beskyttelsestiltak for utsatte innvandrerjenter. Regjeringen forutsetter at jenter som har vært utsatt for trusler skal få oppfølging fra politi, skole og sosialmyndigheter.

Ekteskapslovgivningen endres, slik at 18-årsgrensen omfatter også jenter med innvandrerbakgrunn, i den hensikt å hindre tvangsekteskap.

Riksadvokaten skal gå gjennom dommer for kulturelt betinget vold. Hvis straffeutmålingen viser seg å være lav, vil en eller flere saker bli anket inn for høyesterett.

(NTB)