Dermed kan Norge og andre land håpe at de blir spart for sykdommen.

EUs veterinærkomité var samlet for å drøfte tiltak som kan hindre spredningen av sykdommen. Mest sannsynlig vil komiteen foreslå en utvidelse av eksportforbudet på dyreprodukter og levende dyr fra Storbritannia til EU, utover det nåværende forbudet som utløper 9. mars. Det er dessuten ventet et to uker langt forbud mot dyreansamlinger på markeder.

Det ble tirsdag oppdaget to nye tilfeller av munn— og klovsyke, begge i Cumbria i det nordvestlige England, et område der det allerede har vært en rekke tilfeller av sykdommen. I alt har sykdommen blitt oppdaget på 76 gårder og slakterier i Storbritannia. Alle tilfellene av den svært smittsomme sykdommen kan spores tilbake til en grisefarm i Northumberland.

Norsk beredskap I Norge vil den nåværende beredskapen mot munn- og klovsyke bli opprettholdt, til tross for at mistenkelige tilfeller på kontinentet ikke har vist seg å være den fryktede sykdommen.

— Det er ikke så godt å si hvor lenge den norske beredskapen blir opprettholdt, men behovet for beredskap blir vurdert fortløpende, sier avdelingsdirektør Gunnar Hagen i Statens dyrehelsetilsyn til NTB. Det samme blir behovet for ytterligere tiltak i dersom det skulle dukke opp tilfeller av munn- og klovsyke utenom Storbritannia og Nord-Irland.

Veterinærdirektør Eivind Liven sier at faren for spredning av munn- og klovsyke til Norge minsker, og landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen vil vente med importforbud til smitten eventuelt kommer over Den engelske kanal.

- Toppen nådd - De britiske veterinærene sier de venter at dette utbruddet når en topp tirsdag, i morgen eller i løpet av uka. All informasjonen de kom med var temmelig beroligende, sa en talsmann for EUs veterinærkomité tirsdag.

Men lederen for det europeiske forbundet for veterinærer, Pierre Koriene, sa at det var svært vanskelig å vite når sykdommen har nådd toppen på grunn av variasjoner i inkubasjonstiden.

Den britiske veterinærsjefen Jim Scudamore, mener at utbruddet nå er under kontroll ettersom det hadde vært en nedgang i antall nye tilfeller i forhold til tidligere. Scudamore sa han venter at tallet på nye tilfeller vil gå ned også senere i uka, når vi når slutten av inkubasjonstiden, to uker etter at det første tilfellet ble rapportert.

Tross optimismen blant veterinærene tirsdag, kom britiske økonomer med dystre spådommer om de økonomiske konsekvensene av utbruddet. Eksperter fra Centre for Economics and Business Research (CEBR) mener utbruddet i verste fall kan koste britene 34 milliarder kroner

Klassetur til England En rekke land meldte om nye tiltak for å hindre spredning av virussykdommen tirsdag. Men 33 avgangselever ved Høyanger videregåande skule trosset faren for smitte og reiste på klassetur til England tirsdag. Rektor Ottar Hjetland sier at advarslene om sykdommen kom for sent til at turen kunne avlyses.

Japan utvidet tirsdag forbudet på import av britisk kjøtt og dyreprodukter til å omfatte også Frankrike og Belgia, selv om disse landene har benektet at de har utbrudd av sykdommen.

I Paris ble byens dyrehage stengt for besøkende, som et forebyggende tiltak for å hindre smitte. Dyrehagene i Berlin ber folk som nylig har vært i Storbritannia og Tyrkia, der det også er utbrudd av sykdommen, om å holde seg borte.

NTB