RUNE CHRISTOPHERSEN

— Det er ingen grunn til å komme med dommedagsprofetier. Men det er fullt mulig at jordskjelvet ved Sumatra kan utløse nye, kraftige jordskjelv i området. Det er vanskelig å si hvor stor sjansen er for at dette skal skje, men det er en mulighet, sier Atakan, som er professor ved institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Faren for at søndagens skjelv vil kunne føre til en ny naturkatastrofe, avhenger blant annet av hvor store spenninger som er bygd opp i andre forkastninger i området, og hvor mye som skal til for å utløse dem. En kraftig rystelse, som den Sørøst-Asia opplevde nå, kan være dråpen som får begeret til å flyte over.

- Sårbart område

I går kveld hadde seismografstasjoner registrert hele åtte etterskjelv som målte over seks på Richters skala. Hadde de rammet en by, ville de vært kraftige nok til å skade bygninger og få vegger til å rase sammen.

Hovedskjelvet ble målt til 9,0 på skalaen, og er dermed et av de kraftigste som noensinne er registrert. Bare tre andre kjente jordskjelv har nådd høyere på skalaen. Det kraftigste målte 9,5 i Chile i 1960.

Til tross for tragedien som har rammet åtte land og opptil 250 millioner mennesker, peker Atakan på at katastrofen kunne vært enda større.

— Hvis et skjelv med denne styrken hadde rammet en millionby, kunne vi hatt en situasjon med flere hundre tusen døde. Det er et tankekors at vi opplever befolkningseksplosjon i den delen av verden som er mest utsatt for jordskjelv. Det er ikke tvil om at menneskene blir svært sårbare når store folkemasser bosetter seg i områder med meget høy jordskjelvaktivitet, sier Atakan.

Hele beltet fra Øst-Russland og Japan til Filippinene og Indonesia er svært utsatt for seismisk aktivitet. Samtidig er det her vi finner flere av verdens folkerikeste byer.

Sakte kollisjon

— Nesten alle skjelv i år som har målt over syv på Richters skala, har funnet sted i dette området. Dette er ikke noe enkelt problem å løse, for man selvsagt ikke flytte byer som Shanghai eller Tokyo. Derfor bør man rette oppmerksomheten mot hvordan man konstruerer bygninger og håndterer kriser, mener jordskjelvforskeren.

Jordskjelv oppstår ved at plater av jordskorpen, såkalte tektoniske plater, beveger seg i forhold til hverandre. Ved Sumatra støter den australsk-indiske platen sammen med den eurasiske platen med en fart på seks centimeter i året. Etter hvert bygger det seg opp en voldsom spenning. Søndagens jordskjelv kan ha vært utløsningen av flere hundre års oppbygd press, der platene plutselig forskyver seg flere meter i forhold til hverandre.

Når den ene platen skyves under den andre, løftes enorme vannmasser oppover, slik at det skapes en kjempebølge - en tsunami. Idet flodbølgen nærmer seg land og havdybden blir mindre, tårner vannmassene seg opp og slår innover land med dødelig kraft.

Bølgen kunne vært varslet

Å tidfeste når et jordskjelv slår til, er nærmest umulig. Flodbølgen derimot, brukte fra tre til åtte timer på å nå strendene i Thailand og Sri Lanka. Enda lengre tid gikk det før landsbyer ble skyllet vekk i Somalia, 500 mil unna. Kunne flodbølgen vært varslet?

— Ja, fastslår Atakan.

— Japan og USA har utviklet et avansert system for varsling av tsunamier i Stillehavet. De fikk også melding om flodbølgen i India-havet. Men land med mindre ressurser har ikke et slikt varslingssystem. Og trolig hadde det ikke hjulpet om de hadde blitt advart av andre land. Det kreves omfattende beredskap og infrastruktur for å få evakuert lokalbefolkningen, og det er ikke noe som blir prioritert av fattige land der mange lever i nød.

Alle de som bekymrer seg over en flodbølge i Atlanterhavet, kan puste ut. Det er ingen fare for så kraftige jordskjelv langs den midtatlantiske rygg.

— Vi har ikke denne typen forkastninger (jordskorpebevegelser, red.anm.) i Atlanterhavet, fordi platene beveger seg fra hverandre. Derfor er det helt usannsynlig at vi oppleve slike store flodbølger i vårt område.

BEKYMRET: Jordskjelvforsker Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen frykter at det neste store skjelvet vil ramme en millionby i Øst-Asia. - Nesten alle de største jordskjelvene i år har funnet sted i et område med mange storbyer og tett befolkning.<br/>Foto: EIRIK BREKKE