I 26 av landene har USA fått et dårligere omdømme det siste året, og i et land som Tyrkia er det nå bare 9 prosent som ser på amerikanerne med positive øyne.

Også i land som Storbritannia, Tyskland og Frankrike øker misnøyen med USA, viser undersøkelsen fra Pew Global Attitudes Project som bygger på intervjuer med hele 45.000 mennesker verden over.

Venner i Afrika

Andelen tyskere som ser positivt på USA er halvert fra 60 til 30 prosent siden 2002, i Frankrike er andelen redusert fra 62 til 39 prosent og i Storbritannia fra 75 til 51 prosent.

I Afrika har president George W. Bush derimot mange venner, blant annet i Elfenbenskysten der hele 88 prosent ser positivt på USA.

I den grad det måtte være noen trøst for amerikanerne, så sliter også andre stormakter med omdømmet.

Kina-skepsis

Selv om flertallet i 27 land fortsatt ser på Kina med positive øyne, er også skepsisen til kineserne økende.

I Japan har andelen som ser positivt på Kina falt fra 55 til 25 prosent de siste fem årene, mens den har falt fra 66 til 52 prosent i Sør-Korea.

Skepsisen til russerne er også økende, og bare i 14 av de 47 landene som er med i undersøkelsen har flertallet et positivt syn på Russland.

Enda flere har endret syn på president Vladimir Putin, ikke minst i Europa. Mens 75 prosent av tyskerne i 2003 så positivt på Putin, er andelen nå nede i 32 prosent.