Det viser en gjennomgang av samtlige pressemeldinger om Midtøsten som er sendt ut fra Petersens departement siden høsten 2001, skriver Klassekampen.

Det er Nora Ingdal i Fellesutvalget for Palestina som har analysert UDs pressemeldinger. Hun tror ikke språkbruken i UDs pressemeldinger er tilfeldig.

— Det som er betegnende for Jan Petersen rolle i forhold til krigen i Midtøsten, er ordbruken hans. Når han fordømmer palestinske selvmordsaksjoner sier han ting som "jeg fordømmer" og at han skal sende kondolansebrev.

Når han omtaler angrep på palestinerne uttrykker han aldri medfølelse for ofrene, sier Ingdal.

Ingdal viser til at det er drept tre ganger så mange palestinere som israelere siden opprøret i de okkuperte områdene startet i september 2000, og mener derfor at UD med sine pressemeldinger bidrar til å tegne et galt bilde av konflikten i området.

— Det kan virke som om det er israelernes jord som er okkupert, at det er israelerne som er beleiret, at det er palestinsk terror som har utløst krigen og at det er Israel som har folkeretten på sin side, sier Ingdal.