Høyesterett i USA bestemte mandag at marihuana ikke kan brukes som legal medisin i landet. Dommen går i mot lovgivningen i ni stater, som tillater terapeutisk marihuana-bruk. De statlige lovene, som tillot stoffet innen terapi, var i konflikt med føderale lover om salg og distribusjon av narkotika. Enkelte advokater argumenterte imidlertid med at den medisinske funksjonen ga et legalt smutthull.

Marihuana-tilhengere tillegger stoffet helende kraft. Det skal angivelig dempe smerter og kvalme, øke appetitten hos aids— og kreftpasienter, samt behandle muskelspasmer i forbindelse med multippel sklerose. Høyesterett kom imidlertid til at stoffet ikke har tilstrekkelig med positive virkninger til at det kan gjøres noe unntak.

— Det er sant at det finnes lite hold for påstandene om positive virkninger, men det er delvis fordi det gis lite penger til forskning på stoffet, sier aidsforsker Donald Abrams ved Universitetet i California.

Høyesterett vedtok ett unntak fra forbudet. Regjeringsgodkjente forskningsprosjekter er fortsatt tillatt.(Origo)