— Med kugalskapen falt omsetningen av storfekjøtt som en stein, forteller han, men prisen på lam gikk opp med 20 til 25 prosent og gris med ti prosent. Dermed fikk vi kompensert en del av inntektstapet.Nå har Wilfried De Coster praktisk talt ikke kjøttvarer å selge, rett og slett fordi han ikke får levert varer.- Slakteriene er stengt, grossistene lukker dørene og transport av kjøttvarer er inntil videre forbudt, forteller han og viser frem beholdningen i kjølerommet:Litt pølse og gris, noen biffstykker og en halv lammeskrott - til sammen 70, kanskje 80 kilo. Jeg er tom for varer senest tirsdag, sier han. Da stenger jeg og det samme kan det være. De Coster blir pensjonist til sommeren.Han er ikke i tvil om at det industrielle jordbruket i all sin intensitet og effektivitet klemmer livet ut av ikke bare kjøpmenn, men også bønder og slakterier.- Naturligvis oppstår ikke munn- og klovsyke på grunn av intensiv produksjon, men sykdommen får gunstigere betingelser til å spre seg, mener han.Resultatet er at jeg sitter med tomt kjølerom, selv om vi i EU presterer overproduksjon av kjøtt. Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende