— Dersom det er aktuelt å flytte spekkhoggeren, vil vi vurdere en forespørsel om dette. For oss er det viktig at flyttingen ikke kommer i konflikt med andre interesser, som for eksempel fiskeoppdrett, sier informasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

De to forskerne Colin Baird og Fernando Ugarte har hatt et tett samarbeide med norske myndigheter, og er innstilt på å forespørre både Fiskeridirektoratet og Keikos eventuelle nye kommune før hvalen flyttes.

Keiko holdt seg tirsdag stort sett i ro på det samme stedet i Skålvikfjorden på Nordmøre, men hadde en lengre «joggetur» med sine to oppassere. Turen gikk rundt en øy i fjorden, og var ifølge Ugarte 2-3 kilometer lang. Målet er å få Keiko i god form til flyttingen, som kan skje allerede kommende uke.

— Foreløpig ser vi oss om etter en aktuell fjord, men har ikke tatt noen beslutninger, sier Ugarte til NTB.

(NTB)