Oversikt over savnete og omkomne fra Hordaland og Sogn og Fjordane

Ingen vet hvor mange av de norske savnete som kommer fra Hordaland eller Sogn og Fjordane. I hvert fall har ikke Utenriksdepartementet villet opplyse om dette.

— Tiprosentsfylke

— Jeg ønsker ikke å kritisere de sentrale myndighetene. Vi konsentrerer oss nå om å gjøre en så god jobb som overhodet mulig for de Thailand-turistene som kommer til Flesland, sier fylkesmann Svein Alsaker til bt.no.

— Men det må jo være av avgjørende betydning for krisearbeidet lokalt at dere skaffer en slik oversikt?

— Vi har et sterkt ønske om å få tallene, i hvert fall cirkatall. Jeg forstår at det er sensitivt å gi ut navnelister, men om vi kun får oversikt over hvor mange og hvilke kommuner de sokner til, blir det lettere å sette inn kreftene på riktig sted. Men jeg har forståelse for at myndighetene velger å være veldig forsiktige med disse opplysningene, sier Alsaker.

462 nordmenn er meldt savnet i Thailand. Alsaker betegner selv Hordaland som et «tiprosentsfylke».

— Da er det kanskje grunn til å frykte at rundt 40 hordalendinger kan være savnet?

— Det vet vi ingenting om. Vi forholder oss til den informasjonen som kommer inn, og det løpende mottaket av lokale turister som nå pågår på Flesland.

Avventer

Også Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Oddvar Flæte, har etterlyst en oversikt over savnete turister i Thailand.

— Vi har lagt trykk på Helsedirektoratet for å få tall. Jeg forstår det slik at det foregår er prosess på dette nå, sier Flæte til bt.no.

— Så tallene kan bli offentliggjort i løpet av helgen?

— Det kan være. Vi avventer og ser hva som skjer.