Mattilsynet fikk tirsdag brev fra de russiske veterinærmyndighetene om resultatet av den siste russiske inspeksjonen i august.

– Av de ti bedriftene som ble inspisert ble seks godkjent til å eksportere til Russland. I tillegg ble to bedrifter som hadde midlertidig godkjenning endelig godkjent, sier direktør for forbrukerhensyn og dyrevern Kari Bryhni.

Ifølge Mattilsynet kan de to bedriftene som ikke ble godkjent likevel få grønt lys etter oppretting av mangler og en ny felles norsk/russisk inspeksjon.

Godkjent

Siden nyttår har det vært importforbud for norsk fersk fisk i Russland. Etter en inspeksjon i april fikk Marine Harvest og Pan Fisk Eggesbønes midlertidig godkjenning.

Etter den siste inspeksjonen er nå også Lerøy Midnor og Salmar godkjent. Nordlaks, Martin Birknes, Lerøy Aurora og Høllalaks slakteri på Skrova er også godkjent, men må rette opp noen mangler.

Slakterie og Brandasund fiskeforedling er foreløpig ikke godkjent, men kan bli det etter oppretting av mangler og en ny inspeksjon.

– Positivt

– Vi anser dette som positivt, sier Bryhni.

Men eksportproblemene er ikke slutt med dette. Torsdag skal Bryhni og administrerende direktør Joakim Lystad møte representanter for de russiske veterinærmyndighetene til nye samtaler i Moskva.

Russerne truer med å forby norsk fiskeeksport, både fersk og frossen, fra 1.oktober dersom de selv ikke får inspisere norske anlegg. De krever også at Norge lager et nytt veterinærsertifikat som er vanskeligere å forfalske. Norske myndigheter har gitt uttrykk for at tidsfristen fram til neste månedsskifte er altfor knapp.