Det sensasjonelle funnet av 41 perler og to inngraverte okersteiner viser at menneskene må ha vært ganske så avanserte allerede da. Steinalderfolkene har ikke bare vært opptatt av å skaffe seg mat, men har også tatt seg tid til å lage symbolske gjenstander uten praktisk funksjon.

— Det er helt fantastisk! Gjenstandene er et klart tegn på moderne atferd. Man kunne ikke ha laget dette uten å ha et avansert språk, sier professor Randi Håland ved Universitetet i Bergen.

Hun har deltatt i utgravningene i Blombos-hulen på Sør-Afrikas østkyst, sammen med en rekke forskere fra hele verden. Prosjektet har vært ledet av en av kollegaene hennes i Bergen, arkeolog Christopher Henshilwood. Også åtte bergensstudenter har bidratt til den store oppdagelsen.

Boret hull

Smykkeperlene ble laget ved at noen boret hull i skjell. Slitemerker på skjellene tyder på at de er blitt trædd på en snor og båret som et smykke.

— Dette indikerer at mennesket da brukte symboler på samme måte som oss, nemlig som en kommunikasjonsstrategi. Man kan si at perlesmykket er det eldste bevis på lagring av informasjon utenfor hjernen, sier Christopher Henshilwood i en pressemelding.

Slike smykker er svært viktige i tradisjonelle samfunn, og viser hva slags status en har og hvilken gruppe en tilhører. Smykkene sier også noe om kjønn og alder hos personen som bærer dem.

Dobbelt så gammelt

Funnet er mer enn 30.000 år eldre enn det som frem til nå har vært regnet som de tidligste symbolske gjenstander skapt av mennesker - bulgarske og tyrkiske perler lagd av tenner og eggeskall.

I Norge fikk vi tilsvarende gjenstander først for rundt 10.000 år siden. De tidligste helleristningene er enda litt nyere.

Forskerne tror at det anatomisk moderne mennesket, Homo Sapiens Sapiens, oppsto i Afrika for mellom 300.000 og 150.000 år siden. Man har likevel antatt at moderne oppførsel først ble utviklet i Europa for rundt 40.000 år siden. Dette er motbevist med det nye funnet.

— Dette skjellsmykket er et nytt bevis på at det «moderne» mennesket først levde i Afrika, sier Henshilwood.

Funnet er omtalt i det prestisjefylte tidsskriftet Science (betaltjeneste) i dag, og har allerede skapt overskrifter over hele verden, blant annet i CNN, BBC, The Guardian og Le Monde.

Oppdagelsen er også skildret i Universitetet i Bergens nettavis På Høyden i dag.

<b>UTGRAVNING:</b> Karen van Niekerk and Josse Rasmussen var med på arbeidet i hulen, sammen med en rekke andre forskere fra hele verden.
C. Henshilwood & F. d'Errico
C.Henshilwood / NSF
<b>HULEN:</b> Mennesker levde i denne hulen ved Det indiske hav for 75.000 år siden.
C. Henshilwood & F. d'Errico
<b>SMÅ:</b> Christopher Henshilwood viser frem de små smykkeskjellene.
C. Henshilwood & F. d'Errico
<b>MØYSOMMELIG:</b> Chris Henshilwood og medarbeiderne hans graver i hulen der gjenstandene ble funnet. Arbeidet har pågått helt siden 1990.
C. Henshilwood & F. d'Errico