Uranflekker er funnet på et av Mirs instrumentdeksler. De amerikanske forskerne som fant stoffet sier at dette er det første beviset på radioaktiv forurensning i rommet. Det store spørsmålet er hvordan uranet havnet der.

Det er tre mulige scenarioer. Uranet kan stamme fra atomvåpentester på 60-tallet, fra en uran-drevet satellitt eller fra en supernova som har blåst uran inn i solsystemet for flere tusen år siden.

— Testing av atomvåpen i stor høyde er den mest sannsynlige årsaken, men en supernova den mest spennende, sier forskningsleder ved California Polytechnic State University Roger Grismore til New Scientist.

Etter planene skal Mir styrtes den sjette mars.(Origo)