Likhetstrekkene er sterkere enn ved noe annet solsystem vitenskapen kjenner til. Dermed er det også naturlig å spørre seg om forholdene på disse planetene kan være tilsvarende like de som finnes på jorden, sier astronomene.

Det nyoppdagede systemet består av to planeter som går i tilnærmet sirkelformede baner rundt en stjerne. Denne stjernen, med navnet 47 Ursa Majoris, har etter alt å dømme en kjemisk sammensetning som ligner svært på vår egen sol.

"Mest likt" — Av alle de solsystemer som hittil er oppdaget, er dette det som ligner mest på vårt eget, sier astronomen Debra Fischer ved Berkeley-universitetet i den amerikanske delstaten California.

— Ettersom vi får stadig mer følsomme instrumenter, kan vi endelig observere planeter med lengre omløpsperioder, og planetsystemer som ligner mer på vårt solsystem, tilføyer hun. Tidligere er det oppdaget mer enn 70 planeter i andre solsystemer. Disse går i elliptiske baner rundt stjernene som er deres soler.

Temperaturforskjellene mellom sommer og vinter på disse planetene er mye større enn på jorden - så store at det umulig kan finnes liv der.

De to planetene som hittil er funnet ved 47 Ursa Majoris er gasskuler, som går i bane litt nærmere sin stjerne enn Jupiter går rundt vår sol. Men mellom disse såkalte gassgigantene og 47 Ursa Majoris kan det teoretisk befinne seg mindre, jordlignende planeter, der det kan finnes vann, og der det teoretisk sett ikke er utelukket at det også finnes liv.

Ganske nær Det nyoppdagede solsystemet befinner seg rundt 51 lysår fra jorden, det vil si om lag 51 ganger den strekningen lyset tilbakelegger i løpet av ett år, hvilket igjen vil si i underkant av 500 trillioner (500.000 milliarder) kilometer. Etter astronomisk målestokk er dette en forholdsvis liten avstand.

Selv om det ikke skulle gå noen jordlignende planet i bane rundt 47 Ursa Majoris, har oppdagelsen av det hittil ukjente solsystemet gitt forsterket håp om at man før eller senere vil finne en slik planet et annet sted i universet. Det er kanskje bare et spørsmål om tid, antyder astronomene ifølge nyhetsbyrået AFP.