De var en meter høye, hadde hoder på størrelse med en grapefrukt — og jaget dvergelefanter.

Høres det ut som noe fra "Ringenes herre", sier du? Nei - dette er beskrivelsen av den nye rasen som er oppdaget av australske og indonesiske forskere på øyen Flores i Indonesia. Skjelettene som er funnet tilhører ikke menneskerasen Homo Sapiens, og rasen har derfor fått navnet Homo floresiensis. Forskerne har funnet et nesten fullstendig skjelett av en kvinne som de mener levde på øyen for 18.000 år siden. I tillegg er det funnet skjelettdeler og steinverktøy som stammer fra perioden 93.000 til 10.000 før Kristus.

— Lokale legender forteller at sånne hobbitlignende skapninger levde på øyen nesten helt frem til historisk tid, sier professor Bert Roberts ved universitetet i Wollongong til tidsskriftet Nature.

Funnet forandrer synet på menneskets forhistorie. Det viser at det levde minst to menneskelige arter på jorden så sent som for 12.000 år siden. Hittil har man trodd av Homo sapiens har vært enerådende siden neandertalmenneskene døde ut for 29.000 år siden.

Forskerne tror dvergmenneskene har kommet fra Asia. Lignende, men langt eldre, funn er nemlig gjort i Georgia.

SENSASJON: Hodeskallen som har tilhørt en voksen kvinne av arten Homo floresiensis holdes av en ansatt ved Science Museum i London.
REUTERS