Han støtter kritikken som leder av Norges lensmanns— og politilederlag, Geir Magne Aanestad, har rettet mot Nye Kripos. Aanestad påpeker blant annet at de lokale politi- og lensmannsetatene burde vært koblet inn før listen over savnede ble offentliggjort.

— Det er jeg helt enig i. Vi fikk listene bare noen få minutter før de ble lagt ut på nettet, sier Tveit.

Slo opp i telefonkatalogen

Da listene ble offentliggjort klokken 11.30 mandag, sto Hordaland oppført med 29 savnede. Syv av disse sogner til Arna- og Åsane politistasjon, der Tveit har hatt ansvaret for etterforskningen i forbindelse med flodbølgekatastrofen.

— Da jeg fikk denne listen, slo jeg opp i telefonkatalogen på nettet og begynte å ringe rundt. Det tok meg 15 minutter å slå fast at fire av de savnede var i god behold, sier Tveit.

Han forteller at de fire det gjaldt, ikke hadde noen idé om hvorfor de havnet på savnetlisten. Den ene kvinnen, som ifølge Kripos var meldt savnet, var del av et reisefølge på 11 personer. Hun var den eneste i gruppen som sto oppført i listene.

— Denne kvinnen hadde nettopp landet på Flesland da hun fikk melding om at hun var meldt savnet. Det blir selvsagt en påkjenning, sier Tveit.

I et annet tilfelle var en mann meldt savnet. Han var del av en gruppe på fem som hadde vært på reise, men heller ikke i dette tilfelle sto de fire andre i følget på savnetlisten.

Skulle fått listen tidligere

— Så vidt jeg vet, skulle vi ha fått denne listen av Kripos i 10-tiden. Det ville gitt oss noe tid til å "vaske" listene for feil før de ble offentliggjort, påpeker Tveit, som i utgangspunktet trodde at listene ikke ville bli lagt ut for folk flest før på tirsdag.

Den erfarne politimannen har vært gjennom årene jobbet med en rekke større ulykker, men aldri opplevd noe i nærheten av de siste dagers listerot.

— Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke heller gikk ut med listen med formelt savnede, altså de som var meldt savnet til politiet, så kunne listen heller ha supplert med nye navn etter hvert, sier Tveit.

Hadde oversikt nyttårsaften

Allerede nyttårsaften ble han informert om at syv personer bosatt i Hordaland var meldt savnet. Da Kripos-listene ble offentliggjort mandag 3. januar, var tallet altså steget til 29.

Etter at 22 personer er sjekket ut av listen, er tallet på savnede igjen tilbake på syv. Det er de samme syv personene som hordalandspolitiet var orientert om lenge før listene ble offentliggjort.

Tre av dem som fortsatt er savnet er hjemmehørende i Åsane, og Tveit har hatt fortløpende kontakt med de pårørende.

— Vi har samlet inn informasjon i den grad vi trenger det, blant annet med tanke på DNA og tannlegeinformasjon. All relevant informasjon er oversendt til Kripos, slik at de kan systematisere dette, sier Tveit.

Rune Tveit.