KLAUS JUSTSEN

Bush-administrasjonen har i all stillhet innstilt jakten på masseødeleggelsesvåpen 21 måneder etter at påstandene om slike våpen var hovedårsaken til å avsette Saddam Hussein med makt.

Høytstående kilder opplyser til Washington Post at jakten ble innstilt like før jul. Våpeninspektørenes sjef, Charles Dulfer, legger nå siste hånd på en rapport mens andre medlemmer av den såkalte Iraq Survey Group, ISG, er overført til nye oppgaver.

Som grunn for å innstille jakten på våpnene vises det til at ingenting tydet på at jakten ville gi resultat. Samtidig var arbeidet i lys av den brutale oppstanden blitt uhyre farlig.

Bekrefter innstilling

I forsvarsdepartementet hovedkvarter Pentagon bekreftes det at letingen etter Saddam Husseins kjemiske og biologiske våpen er innstilt. Det er brukt hundrevis av millioner på letingen, men denne delen av arbeidet blir holdt hemmelig.

USA har ikke bare betalt mye i dollar, men også i menneskeliv. Mer enn ti våpeninspektører og deres assistenter har mistet livet. I desember unnslapp Charles Dulfer med nød og neppe et attentatforsøk nær Bagdad, der to av livvaktene hans ble drept.

Før invasjonen i mars 2003 hevdet George W. Bush og, i enda sterkere grad visepresident Dick Cheney, at Irak tross FNs resolusjoner og gjentatte løfter stadig hadde både kjemiske og biologiske våpen.

Disse påstandene bygde på rapporter og analyser fra etterretningstjenesten CIA, og skapte grunnlag for håndfaste antydninger om at regimet i Bagdad var i full gang med å reetablere programmet for utvikling av atomvåpen.

Påstandene feil

Dulfers forgjenger, David Kay, slo allerede for et år siden fast at det var noe nær utelukket at jakten ville gi resultater. Kay, som tidligere hadde ledet FNs våpeninspeksjoner, var ytterst kritisk til regjeringens tolking av etterretningsrapportene.

I september i fjor leverte Charles Dulfer en foreløpig rapport, som fastslo at alle regjeringens påstander om det omfattende irakiske våpenprogrammet hadde vært feil.

Det er denne rapporten som Dulfer nå reviderer og tilføyer enkelte konklusjoner. Det er imidlertid gitt at resultatet av den midlertidige rapporten blir bekreftet.

ISG eksisterer fortsatt og ledes som før av Pentagon, men gruppens medlemmer er nå alle satt inn i kampen mot opprørsstyrkene og jakten på dens ledere. Det er ingen løse ender i jakten på masseødeleggelsesvåpen etter at alle de innblandete er avhørt.

Skuffet Bush

I løpet av de siste 21 månedene har inspektørene sjekket flere hundre lagerbygg og militære anlegg. Mange av disse anleggene er demontert, så mer verdifulle deler kan brukes til gjenoppbygging av Irak.

Enkelte oversettere og eksperter fortsetter gjennomgangen av tusenvis av dokumenter og utskrifter fra pc'er som er beslaglagt. Det er ikke ventet at denne gjennomgangen skal gi spor av de manglende våpnene, men kan levere materiale til de rettssakene om krigsforbrytelser som trolig innledes senere i år.

Rettssakene brukes samtidig som begrunnelse for fortsatt fengsling av en rekke vitenskapsfolk, selv om ingenting tyder på at de har hatt kontakt med våpenprogrammer etter den første Golfkrigen i 1991.

George W. Bush har tidligere uttrykt skuffelse over at det ikke er funnet masseødeleggelsesvåpen, men presidenten har samtidig understreket at han tross det tok riktig beslutningen i mars 2003.

KAN IKKE HJELPE: En britisk soldat snakker med to guttunger i Basra. Men ingen har kunnet fortelle okkupasjonsstyrkene hvor eventuelle masseødeleggelsesvåpen er.<br/> FOTO: THAIER AL-SUDANI, REUTERS