Et område på 64 kvadratnautiske mil kan nå bli betraktet som minefritt og de lokal fiskerne har en bekymring mindre i tankene når de drar ut på jobb.

— Fartøyene har vært mye på oppgavene hele tiden og det har vært få avbrekk under operasjonen, forteller nestkommanderende på KNM «Hinnøy», løytnant Bent Ivar Gangdal. – Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra styrkesjefen som har summert sitt syn på en debrief vi hadde like etter operasjonen. I tillegg skal den estlandske marinen være svært fornøyd med det vi har oppnådd, forklarer han.

Men verken Gangdal eller de øvrige besetningsmedlemmene vil måle suksessen etter hvor mange miner som blir funnet.

— Det som er viktig er jo at farvannet blir tryggere. Om vi ikke finner miner, så får vi i alle fall bekreftet hvordan situasjonen er i det aktuelle farvannet.