KRISTINE HOLMELID

kristine.holmelid@bt.no

Det eldste spor av liv som i dag ikke er omdiskutert er "bare" 2,7 milliarder år gammelt. Funnene til Furnes er hele 800 millioner år eldre.

Funnene ble gjort i bergarter i Barberton grønnsteinsbeltet i Sør-Afrika. Arbeidet er presentert i dagens utgave av det prestisjetunge naturvitenskapelige tidsskriftet Science.

Furnes har, sammen med kolleger fra inn— og utland, studert hvordan mikroorganismer påvirker lavabergarter flere hundre meter nede i havbunnen, og prøvd å finne ut når denne prosessen foregikk.

De undersøkte bergartene i Sør-Afrika er 3,5 milliarder år gamle.

— Strukturene vi finner i disse gamle lavabergartene er forenlig med biologisk aktivitet, og vi mener å ha bevis for at påvirkningen skjedde umiddelbart etter at de ble dannet, sier Furnes til bt.no.

Det finnes svært gamle bergarter også i Australia, Canada, på Grønland og i Norge. Men mye er ødelagt og gjort ugjenkjennelig gjennom historien.