Australia protesterer kraftig på behandlingen av aksjonistene. Men japanske myndigheter sier aktivistene var en sikkerhetstrussel.

Japan fanger hval angivelig i forskningsøyemed, i likhet med Norge. De mener, som Norge, at hvalfangst er en kulturtradisjon. Den japanske flåten har skutt 7000 antarktiske vågehval de siste 20 årene, ifølge Reuters.

Nå vil Japan drepe tusen nye vågehval. Det har ikke gått upåaktet hen blant hvalfangstmotstandere.

Australske Benjamin Potts og britiske Giles Lane bordet en skute for å overlevere et protestbrev. Men nå holdes de tilbake mot sin vilje, ifølge en talsmann for Sea Shepherd.

Bør hvalfangst forbys? Diskuter her!