Brasiliansk politi snappet opp telefonsamtaler der narkotikabaronene i Banou I-fengselet forhandlet om innkjøp av en amerikanskprodusert Stinger-rakett. Samtidig forhørte de seg om prisen på topp moderne kommunikasjonsutstyr.

— Du vet den derre Stinger-en - den som al-Qaida bruker i Afghanistan? Vi vil gjerne ha en slik, sa Marcos Marinho dos Santos, alias Chapolin, i en samtale med en våpenhandler i storbyen São Paulo.

— Jeg vet hva du snakker om, svarte våpenhandleren som går under dekknavnet Rubinen fra São Paulo. Han tilføyde at han skulle rådføre seg med sine internasjonale kontakter, og ringe tilbake til Chapolin.

Men samtalen ble tatt opp på bånd av brasilianske myndigheter, som nå vil stramme inn på forholdene i landets fengsler. I mange av disse fengslene har fangene både faks og telefon på cellene, slik at de nærmest fritt kan drive narkohandel og annen kriminalitet.

(NTB)