Hundrevis av fiskere bare venter på å bli satt inn i legging av lenser og annet sikkerhetsarbeid, skriver aftenposten.no.

— Vi har vært her i hele dag. Men vi blir ikke brukt, sier fiskeren Michael Hezz til aftenposten.no. Han var en av mange hundre som fredag meldte seg for å bidra i kampen mot oljesølet. Oljegiganten BP varslet torsdag at den vil bruke lokalbefolkningen i kampen mot oljesølet.

Men for mye vind og kanskje ikke den beste koordineringen gjorde at Hezz ikke fikk noe oppdrag. Han var ikke alene.

Få tiltak virker

I dagevis har fiskerne sør før New Orleans gått og ventet på katastrofen de frykter — seig svart olje som ødelegger fiskebankene og områdene der det dyrkes østers.

Myndighetene og oljegiganten BP har nå mange møter for å sette i verk tiltak. Problemet er at få av dem virker.

I havnen i Venice var frustrasjonen stor etter hvert som vinden økte og dermed gjorde det vanskelig å legge lenser og i tillegg hindre oljen i å passere lensene.

Louisiana og nabostatene er opptatt av å sette inn alle midler for å begrense skadevirkningene av utslippene av olje fra Mexicogolfen. Det er allerede dukket opp enkelte oljetilgrisede fugler som er vasket av proffe under intens medieovervåking. Myndighetene og miljøorganisasjonene venter flere etter hvert som oljen nærmer seg land.

Et omfattende program for å redde sjøfugl er i ferd med å ta form i de delstatene som ventelig blir berørt.

Bruker fanger

Oljeflaket som driver mot land vil ramme fuglelivet på det verst tenkelige tidspunktet, nemlig midt i hekketiden. I tillegg er flaket enormt stort så for fugler som lander på sjøen kan dette bli en katastrofe. Oljen vil ødelegge fjærene og kan gjøre fuglene flyveudyktige.

Problemet er at det må mange mennesker til om et betydelig antall sjøfugl skal vaskes for livstruende oljesøl. Delstatens Louisianas departement for fiske og dyreliv tok tidlig opp muligheten for å bruke fanger til dette.

Fengselsmyndighetene og miljømyndighetene vil lære opp innsatte, som vil bli satt inn i opprydningen sammen med nasjonalgarden og de frivillige som oljeselskapet BP har leid inn, opplyser guvernør Bobby Jindal.