I november i fjor fant amerikanske soldater 173 menn innesperret i en bunker på området til det irakiske innenriksdepartementet. Mange av dem var utmagret og forkomne, og bar tydelige tegn på tortur. De ble overført til et annet fengsel, for å beskytte dem mot videre mishandling.

Siden da har det vært minst seks felles amerikansk-irakiske inspeksjoner av irakiske fengsler, de fleste drevet av innenriksdepartementet. Fanger ble mishandlet i alle fengslene inspektørene besøkte i februar, opplyser en irakisk og en amerikansk kilde knyttet til inspeksjonene.

Amerikanske militære myndigheter bekrefter at tegn på alvorlig mishandling ble observert i to fengsler.

Men i motsetning til i november ble ikke fangene overført til andre steder. Bortsett fra en håndfull, som ble sendt vekk for å få medisinsk behandling, ble de fleste fangene værende der de var. De som hadde fortalt om mishandling, risikerte dermed enda tøffere behandling.

Denne praksisen stiller også spørsmålstegn ved om de amerikanske styrkene i Irak innfrir løftet om å stoppe all inhuman fangebehandling, skriver Washington Post.